SideMenu
Na de explosie van de energieprijzen weten duizenden mensen niet meer hoe ze hun rekeningen moeten betalen. Met hoeveel meer zullen we deze winter zijn? We zeggen stop!
1856 personen
verklaren dat ze de buitenproportionele facturen niet kunnen of willen betalen
  Don't Pay

  en bevestigen de noodzaak om
  • de energieprijzen te doen dalen tot een betaalbaar niveau
  • de energiesector uit de handen van de privémarkt te halen
  Het probleem van de energiefacturen is collectief en niet individueel
  We blijven niet alleen met de onbetaalbare facturen, we organiseren ons!

  Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in het Fr.

  “On ne paiera pas” ce n’est pas une injonction, c’est surtout un simple constat.


  Notre but n’est pas de pousser les gens à ne pas payer mais de nous organiser pour nous défendre collectivement face à ces factures qui sont, de fait, impayables et injustifiables.

  En réalité des dizaines de milliers de personnes ne savent déjà plus payer et doivent faire face de manière isolée aux conséquences que cela implique (frais, procès, huissiers, surendettement, compteurs à budgets et/ou limiteurs, etc.).

  Pour mettre fin à ces humiliations, nous avons besoin de nous défendre ensemble !

  don't pay

  Ons opzet is niet om mensen ertoe aan te zetten niet te betalen en zichzelf in de problemen te brengen. Ons opzet is ons te organiseren om ons collectief te verdedigen tegenover facturen die hoe dan ook onbetaalbaar en ongerechtvaardigd zijn.

  Nu al kunnen duizenden mensen hun facturen niet betalen. Ze worden op hun eentje geconfronteerd met de mogelijke gevolgen (kosten, procedures, deurwaarders, meer schulden, budgetmeters en/of beperkte leveringen).

  Om een einde te maken aan die vernederingen, moeten we ons samen verdedigen.

  1. Nous appelons à nous compter pour rendre visible l’ampleur du problème et notre force collective. Chaque personne qui s’ajoute au compteur est une personne de plus qui témoigne qu’elle ne peut plus payer ou qu’elle ne veut plus payer pour les profits scandaleux des actionnaires !

  2. Nous appelons à nous défendre collectivement et à nous entraider. Contre les factures impayables, les compagnies d’énergie ou les huissiers, nous appelons à nous rassembler, à nous raconter nos situations, nous informer, partager nos pratiques et nous organiser de manière décentralisée.

  3. Nous appelons à nous mobiliser. Le but de cette campagne est aussi de servir de relai à toutes les initiatives contre la hausse des factures ! Suivez notre agenda des mobilisations et nos pages sur les réseaux sociaux!

  1. we laten ons tellen en we maken de ernst van het probleem zichtbaar en daarmee ook onze collectieve macht. Elke persoon die zich aan de teller toevoegt, is een nieuwe getuige die niet kan betalen of niet wil bijdragen aan de woekerwinsten van de aandeelhouders.

  2. We verdedigen ons collectief en ondersteunen elkaar wederzijds. Tegen de onbetaalbare facturen, de energiemaatschappijen en de deurwaarders, verenigen we ons, we getuigen over onze situatie, we informeren ons en we organiseren ons op een gedecentraliseerde manier.

  3. We mobiliseren ons. De campagne dient ook om alle initiatieven tegen de verhoging van de facturen samen te brengen. Volg en onze sociale media -> https://www.facebook.com/wijbetalenniet en https://www.facebook.com/dontpaybelgique

  Car si je ne paie pas ma facture, J’AI un problème avec mon fournisseur et l’État.
  Mais si nous sommes nombreux.ses à ne pas payer et que nous sommes organisé·es, ce sont EUX qui ont un problème !

  Want als ik niet betaal, heb ik een probleem. Als we met veel niet betalen, heeft de energieproducent een probleem